Köpekontrakt och köpebrev (Köp av jordbruksfastighet - med friskrivning) 2017

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev beträffande köp av jordbruksfastighet med friskrivning.

En jordbruksfastighet (eller lantbruksenhet) är en fastighet som innehåller åkermark, betesmark, skogsmark eller skogsimpediment (ekonomiskt onyttig mark). Enheten kan också vara bebyggd med småhus och ekonomibyggnader.

En fastighet som klassats som lantbruksenhet enligt fastighetsbildningslagen ska beskattas som näringsverksamhet, även om den som äger fastigheten inte själv brukar den. Detta gäller även vid arrende. Vid köp av jordbruksfastighet krävs normalt förvärvstillstånd. När detta krävs framgår av jordförvärvslagen (1979:230). Avsaknad av förvärvstillstånd när sådant behövs leder till att köpet blir ogiltigt. DokuMera har ansökningshandlingarna du behöver för att fullgöra köpet.

I en friskrivningsklausul avstår köparen med bindande verkan från anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om förvärvstillstånd - fysisk person
Ansökan om förvärvstillstånd - juridisk person