Köpekontrakt och köpebrev (Fastighetsreglering) 2017

Format: Word-mall (8 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett köpekontrakt och köpebrev beträffande fastighetsreglering.

Genom fastighetsreglering (eller fastighetsbildning) kan man ändra eller bilda nya fastigheter, samfälligheter eller servitut. Fastighetsregleringen sköts av fastighetsbildningsmyndigheten inom lantmäterimyndigheten i det län som de berörda fastigheterna ligger i. I detta avtal ålägges det köparen att ansöka om och bekosta fastighetsregleringen. Andra punkter som tas upp i avtalet är garantier, friskrivning, servitut m.m.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn