Kontinuitetsplan övergripande 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förbereda och upprätta en övergripande kontinuitetsplan för företagets krisberedskap som ska antas av ledningen i företaget.

Planen beskriver vilket ansvar som företagets ledning har delegerat till krisledningen under en kris och inbördes ansvar och roller i krisledningen. En kontinuitetsplans främsta syfte är att fastställa roller och krisledningens ansvar när en oönskad allvarlig händelse inträffar.

SNABBT OCH ENKELT

  • Ladda ner
  • Anpassa texten
  • Spara
  • Skriv ut
  • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

  • Expertframtagna
  • Exempelbaserade
  • Färdigformulerade
  • Formgivna
  • Uppdaterade
  • Utskriftsoptimerade
  • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
  • Nöjd kund-garanti
  • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
  1. Kontakta oss inom 24 timmar
  2. Vi stryker din beställning
  3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista hotbildsanalys 2017
Checklista kontinuitetsplan säkerhet 2017
Kontinuitetsplan övergripande 2017