Kontaktlista krisstödsorganisation 2017

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista med kontaktuppgifter och funktioner för de personer som ingår i ditt företags krisstödsorganisation. Lista underlättar vid kontakter och vid inkallning av krisstödsorganisationen när en oförutsedd händelse har inträffat i företaget. En sådan traumatisk incident kan påverka medarbetarna negativt om de inte får tillfälle att prata om det inträffade genom de olika krisinterventionstekniker som finns etablerade genom den så kallade CISM-metoden.

I listan finns plats att ange kontaktuppgifter för upp till 22 personer att ingå i krisstödsorganisationen. Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner i krisstödsorganisationen hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn