Kontaktlista krisorganisation 2017

Format: Excel-mall (22 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kontaktlista för krisorganisationen i ditt företag inom områdena krisledning, ersättare till krisledningen, fackliga företrädare och skyddsombud, ledningsgrupp, styrelse, krisstödsorganisation och externa intressenter. I listan finns plats att ange kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och dess ersättare i företagets krisledning samt över personer såväl inom företaget som i andra organisationer att använda i händelse av sjukdomsfall, olycka eller annan krissituation, med plats för upp till 22 personer inom varje område.

Det är viktigt att kontaktuppgifterna om nyckelpersoner, speciellt ordinarie ledamöter i krisledningen, och nyckelorganisationer hålls aktuella och listan bör därför uppdateras fortlöpande, minst en gång per år.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Mobiliseringskort krisledning 2017