Konkurrensöverenskommelse styrelseledamot 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en konkurrensöverenskommelse för en ledamot eller suppleant i ett aktiebolags styrelse.

En ledamot i ett bolags styrelse som samtidigt är involverad i två konkurrerande rörelser kan hamna i en position där dennes lojalitet mot endera bolaget kan ifrågasättas. Det kan därför vara bara att ledamöterna undertecknar en konkurrensöverenskommelse.

Enligt överenskommelsen får ledamoten inte inträda i styrelsen hos ett företag som bedriver verksamhet som kan konkurrera med bolaget eller ingå som delägare i icke marknadsnoterat sådant företag. Ledamoten får inte heller bistå andra företag med råd eller dåd eller själv eller genom annan starta eller driva med bolaget konkurrerande verksamhet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn