Kommanditbolagsavtal 2017

Format: Word-mall (10 sidor)
Pris: 870 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kommanditbolagsavtal, ofta även kallat kompanjonavtal, mellan ägarna i ett kommanditbolag.

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns (kommanditdelägares) ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. I övrigt gäller ofta samma regler som för handelsbolag.

För att ett kommanditbolag ska kunna uppstå måste bolagsmännen avtala om att gemensamt driva näring i bolagsform. Detta ska registreras hos Bolagsverket. I avtalet bör bolagsmännen reglera sina inbördes rättigheter och skyldigheter samt övriga mellanhavanden. Exempel härpå är hur vinst och förlust ska fördelas samt hur förvaltningen av bolaget ska skötas.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista kommanditbolagsavtal 2017