Kallelse styrelsemöte Engelsk 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en kallelse på engelska till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

Normalt brukar en styrelse träffas fem till sex gånger per år, men om det är ett snabbväxande företag kan det bli betydligt fler möten. I företagets arbetsordning anges hur många och när i tiden styrelsemöten ska vara samt hur långt i förväg kallelse med förslag till dagordning och underlag för ärenden ska finnas aktieägarna tillhanda. Det är ordföranden som ser till att sammanträden hålls när det behövs, men om vd eller någon styrelsemedlem vill sammankalla styrelsen måste detta göras.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2017
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2017
Dagordning styrelsemöte utökad 2017
Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2017
Kallelse styrelsemöte 2017
Protokoll styrelsemöte 2017
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2017
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2017
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2017