Kallelse årsstämma ansamlad förlust 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla. Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Om frågan som ska behandlas kräver att bolagsordningen ändras ska kallelsen dock utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av en förskriven kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla. Mallen innehåller även förslag om ny bolagsordning. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Bolagsordning privat 2017
Dagordning årsstämma ansamlad förlust 2017
Protokoll årsstämma ansamlad förlust 2017