Investeringsavtal - Nyemission av aktier 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett investeringsavtal för nyemission av aktier.

Vid en investering i ett företag måste investeringsavtalet täcka många områden. Investeringsavtalen är därför ganska detaljerade. Bland annat måste förhållanden rörande nyemissionen till investeraren, garantier om bolagets ekonomiska ställning, ägarförhållanden samt anställningsavtal regleras närmare.

Dokumentet är avsett att fungera som ett generellt avtal om investering i ett företag. Avtalet är i sin tur avsett att kompletteras med bilagor. DokuMera erbjuder även dessa bilagor.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn