Inventering styrelseledamots nätverk 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper styrelsen i ett aktiebolag att inhämta information från sina styrelseledamöter om respektive ledamots personnätverk.

Genom att inventera styrelseledamöternas nätverk blir det tydligt vilka möjligheter och nyttiga kontakter som företaget eventuellt kan utnyttja i framtiden.

Denna mall består av en lista som är färdig att fylla i med egen information om styrelsens nätverk. Först bestäms vilka verksamhetsområden som är aktuella. Sedan fyller ledamöterna i mallen elektroniskt, eller för hand efter erhållen utskrift. Verksamhetsområdena kan t.ex. vara kommun, media eller rekryteringsbolag.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2017
Arbetsordning styrelsens arbete 2017
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2017
Checklista styrelsens arbetsordning 2017
Checklista sökning ny styrelseledamot 2017
Checklista utvärdering styrelsearbetet 2017
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2017
Profilframtagning styrelsekomplettering 2017
Styrelsemötesschema 2017
VD-instruktion 2017