Inkassokravbrev Engelsk 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 520 kr

Den här mallen från DokuMera hjälper dig att upprätta ett inkassobrev på engelska.

Ett inkassobrev (eng. Demand for payment) är en skriftlig underrättelse till gäldenären, personen som har en skuld, att rättsliga åtgärder kommer att vidtas för att söka betalning om den inte görs frivilligt. Inkassobrevet följer vissa formkrav som återfinns i 5 § inkassolagen. Enligt 6 § inkassolagen kan inte inkassokrav ställas förrän detta brev tillsänts gäldenären och denne givits rimlig tid att betala frivilligt. Detta gäller dock endast så länge det inte är uppenbart att gäldenären försöker undvika att betala.

Mallen är upprättad på engelska men i enlighet med svensk rätt. DokuMera har även en ett inkassobrev på svenska.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Betalningspåminnelse nr 1 Engelsk 2017
Betalningspåminnelse nr 2 Engelsk 2017
Ekonomihandbok 2017