Inkassokravbrev 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett inkassokrav avseende utebliven betalning för en fordran.

Ett inkassokravsbrev skickas för att tvinga en betalningsskyldig att betala. Inkassokravsbrevet måste vara skriftligt och utformat enligt kraven i inkassolagen och det ska framgå att rättsliga åtgärder kommer att vidtas om kunden inte betalar. Även om en fordringsägare skickat påminnelser till kunden måste han skicka ett inkassokrav för att kunna driva ärendet vidare genom t.ex. ansökan om betalningsföreläggande eller utmätning.

Fordringsägaren får bara skicka ett inkassokrav till en viss gäldenär för en viss skuld och måste därefter välja att gå vidare eller skriva av skulden. Säljaren har enligt lag rätt att debitera högst 160 kr i inkassoavgift för ett skriftligt inkassokrav.

När ska jag använda mallen?

Om en kund inte betalar fakturan ni skickat. Förmodligen har ni också skickat betalningspåminnelser. När ni sänder ett inkassobrev meddelar ni kunden att ni funderar på att vidta rättsliga åtgärder om ni inte får betalt.

Vad ska jag tänka på?

Ett inkassobrev måste vara skriftligt och det ska framgå att rättsliga åtgärder kommer att vidtas om kunden inte betalar. Ni måste skicka ett inkassobrev innan ni kan driva ärendet vidare till ansökan om betalningsföreläggande eller utmätning.

Som fordringsägare får ni bara skicka ett inkassokrav till en viss kund för en viss skuld. Därefter, om ni inte får betalt, måste ni välja mellan att gå vidare eller skriva av skulden. Säljaren (ni) har enligt lag rätt att debitera högst 160 kronor i inkassoavgift för ett skriftligt inkassokrav.

Inkassokravet ska innehålla följande:

 • Uppgifter om båda parter, det vill säga fullständiga företagsnamn och adresser. Glöm inte datum.
 • Information om vilken fordran inkassokravet avser (den obetalda fakturan). Ange fakturans faktura- och förfallodatum och vad skulden avser.
 • Fyll i hur stort kapitalbeloppet är.
 • Ange räntesatsen. Dröjsmålsränta får normalt tas ut från den dag som infaller 30 dagar efter att fakturan skickats. Enligt lag är dröjsmålsräntan referensräntan plus 8 procentenheter. Dock kan både förfallodatum och dröjsmålsräntans storlek variera om det reglerats i avtal. Ange räntetiden, tillämpad räntesats och hur stor den upplupna räntan är.
 • Ange också inkassokostnaden (max 160 kronor).
 • Ni ska informera kunden om hur skulden betalas, till exempel via plusgiro.
 • Ange inom vilken tidsfrist skulden ska vara betald (minst 12 dagar).
 • Ni måste också informera kunden om att ni kan vidta rättsliga åtgärder om betalning eller bestridan inte sker inom denna tidsperiod.

I fall där kunden inte bestridit din fordran kan ni lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Har kunden däremot protesterat kan ni ta ärendet till tingsrätten.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om betalningsföreläggande 2017
Bestridande av inkassokrav 2017
Betalningspåminnelse nr 1 2017
Betalningspåminnelse nr 2 2017
Ekonomihandbok 2017
Inkassokrävaren 2017