Inkassokrävaren 2017

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna ränta och totalt kravbelopp samt utforma ett korrekt inkassokrav enligt vad lagen stadgar. Du förser dokumentmallen med nödvändiga uppgifter runt en förfallen fordran som företaget har. Sedan är inkassokravet färdigt att skrivas ut, skrivas under och sändas med posten. Dokumentmallen arbetar med referensräntan som bas och du anger förutom referensräntan, vilket räntepåslag du önskar.

En fordringsägare kan enligt lagen tvinga en gäldenär att betala en skuld genom att skicka ett inkassokrav där kunden informeras om att rättsliga åtgärder kommer att vidtas vid utebliven betalning. De rättsliga åtgärderna kan vara en ansökan om betalningsföreläggande eller att fordringsägaren stämmer kunden inför domstol och sedan ansöker om utmätning. Om det handlar om något annat än pengar kan fordringsägaren ansöka om handräckning.

Inkassokravet måste vara skriftligt och utformat enligt reglerna i inkassolagen. Fordringsägaren får bara skicka ett inkassokrav till en viss gäldenär för en viss skuld och måste därefter välja att gå vidare eller skriva av skulden. Inkassoavgift för ett skriftligt inkassokrav får inte överstiga 160 kr.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansökan om betalningsföreläggande 2017
Bestridande av inkassokrav 2017
Betalningspåminnelse nr 1 2017
Betalningspåminnelse nr 2 2017
Ekonomihandbok 2017
Inkassokravbrev 2017