Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en detaljerad informationssäkerhetspolicy som utgör ett viktigt instrument för ledningen. I informationssäkerhetspolicyn uttalas ledningens engagemang för informationssäkerheten. Policyn beskriver, på en mer detaljerad nivå, förslag på inriktning och de principer som ska gälla för informationssäkerheten i företaget. Policyn innehåller även regelverk kring exempelvis virusskydd, intranät, elektronisk handel och systemutveckling.

Informationssäkerhet omfattar hela infrastrukturen inom ett företag. Den omfattar företagets processer, system, tjänster och teknologi samt även företagets viktigaste tillgång, dess medarbetare.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista informationssäkerhetspolicy 2017
Ekonomihandbok 2017
Personalhandbok 2017