Informationsblad rehabilitering 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalansvarig att genomföra en rehabiliteringsprocess. Dokumentet är ett komplement till dokumentet Checklista rehabilitering med id 4382.

Som personalansvarig har du ett rehabiliteringsansvar. Med hjälp av dokumentet Informationsblad rehabilitering får du en fördjupad kunskap i hur du ska gå till väga i rehabiliteringsprocessen - vad som ligger på ditt ansvar och vad den anställde själv ansvarar för. Begreppet rehabilitering är ett samlingsbegrepp för medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska hjälpa den som är sjuk eller skadad att få tillbaka sin arbetsförmåga och själv kunna försörja sig.

Detta dokument består av ett antal punkter som beskriver de olika stegen i en rehabiliteringsprocess. Dokumentet behandlar bl.a. punkter som översikt över rehabiliteringskedjan, rehabiliteringsmöte, information att ge till medarbetaren och uppsägning av personliga skäl.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista rehabilitering 2017
Personalhandbok 2017
Rehabdokumentation 2017
Rehabiliteringspolicy 2017
Rehabutredning och rehabplan 2017