Incidentrapport informationssäkerhet 2017

Format: Excel-mall (21 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt upprätta en incidentrapport av operativa risker i företaget. I rapporten finns utrymme att hantera upp till 30 incidenter med delriskområde, allvarlighetsgrad, kostnader och ansvarig person för incidentrapporten.

Genom att företaget arbetar med att registrera och kostnadssätta samtliga inträffade incidenter går det att utläsa trender och den påverkan som enstaka incidenter kan ha på företagets verksamhet. Statistik från inträffade händelser kan påvisa utveckling inom varje delområde i riskområdet operativ risk och företagets totala kostnadsbild för samtliga inträffade incidenter.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Loggbok inträffade incidenter kris 2017
Personalhandbok 2017