Inbjudan utvecklingssamtal 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en inbjudan till ett utvecklingssamtal som ska hållas. Förutom tid och plats meddelas medarbetaren även vilka centrala frågeställningar som han/hon bör förbereda sig kring inför samtalet.

Utvecklingssamtal bör hållas minst en gång per år och har till syfte att vara en uppföljning av året som gått. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra när det gäller prestationer och arbetsuppgifter? Hur ska vi jobba vidare för att förbättra arbetssituationen? Nya arbetsuppgifter? Kompetensutveckling?

Det är viktigt att både den anställde och chefen är väl förberedda för att båda ska få ut så mycket som möjligt av mötet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Att ge och ta emot återkoppling 2017
Att sätta mål 2017
Checklista utvecklingssamtal 2017
Individuell handlingsplan 2017
Medarbetar- och lönekriterier 2017
Personalhandbok 2017
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2017
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2017