Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av ett lokalhyreskontrakt, från hyresgästens sida, för villkorsändring.

Ett hyresavtal gäller enligt huvudregeln för obestämd tid, men vid lokalhyra är det vanligast med bestämd tid. I sådana fall förlängs vanligen avtalet automatiskt om det inte sägs upp.

När ett hyresavtal ingås kan parterna fritt bestämma hyrans nivå men en hyresgäst eller hyresvärd kan dock senare enligt vissa regler säga upp avtalet och begära villkorsändring, främst att hyran sänks eller höjs. För lokaler gäller regler om marknadshyra men hyran kan även kopplas till hyresgästens rörelseintäkter eller ändringarna i visst index, t.ex. konsumentprisindex. Regler om hyra av hus eller del av hus finns i jordabalken (JB).

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2017
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2017
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2017