Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en uppsägning av ett lokalhyreskontrakt, från hyresgästens sida, för avflyttning.

Ett hyresavtal för lokalhyra gäller vanligtvis för en bestämd tid. Avtalet förlängs sedan automatiskt om det inte sägs upp. Det krävs därför en uppsägning då t.ex. ett företag ska flytta till en ny lokal och med en skriftlig sådan undanröjes eventuella missuppfattningar.

Uppsägningstid vid hyra av lokal är minst tre månader om hyrestiden är längre än tre månader men inte längre än nio månader. Om hyrestiden är längre än nio månader är uppsägningstiden minst nio månader. Sägs hyresavtalet upp till upphörande av hyresgästen får det till följd att hyresförhållandet avslutas och lokalhyresgästen flyttar. Uppsägningen av lokalen skall meddelas skriftligen. Detta stadgas i jordabalkens 12 kap.

Mallen utgörs av ett meddelande om att det gäller uppsägning och avflyttning från lokalen och när avflyttningen är tänkt att ske.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Hyresgästs uppsägning lokal villkorsändring 2017
Lokalkostnadsbudget tvåårig 2017
Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2017