Hyresavtal - Uthyrning av lägenhet i andra hand 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal (lägenhetskontrakt) gällande uthyrning av lägenhet i andra hand.

Vid andrahandsuthyrning krävs hyresvärdens samtycke. En förutsättning för att andrahandsuthyrning ska tillåtas är att hyresgästen har beaktansvärda skäl för uthyrning, exempelvis sjukdom, provsammanboende eller studier/arbete på annan ort. Den som utan lov upplåter sin hyreslägenhet riskerar att förlora den. Dessa regler gäller dock inte vid upplåtelse av del av lägenhet, t.ex. ett rum till en inneboende. Om hyresvärden inte går med på en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan hyresgästen söka tillstånd hos hyresnämnden.

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen kan alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna. Viktiga punkter att ta upp i ett hyresavtal vid uthyrning i andra hand är hyra, hyrans betalning, hyrestid, uppsägning och ev. möblering etc.

Ta hjälp av DokuMeras mall Hyresavtal vid uthyrning av lägenhet i andra hand när du ska upprätta ett hyresavtal gällande uthyrning av lägenhet i andra hand. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

När ska jag använda mallen?

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand.

Vad ska jag tänka på?

När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha hyresvärdens godkännande. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten till någon utan att ta någon hyra. För att värden ska gå med på uthyrningen krävs så kallade beaktansvärda skäl, vilket kan innebära sjukdom, studier/arbete på annan ort eller liknande.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan lov riskerar du att förlora den. Detta gäller dock inte om du bara hyr ut en del av din lägenhet, till exempel ett rum till en inneboende. Om du har en hyresvärd som inte vill låta dig hyra ut i andra hand kan du söka tillstånd hos hyresnämnden.

Som förstahandshyresgäst ansvarar du för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig.

 • Var noga med formalian, och kolla upp hyresgästen innan du hyr ut din lägenhet (du kan åka ut om andrahandsgästen missköter sig!).
 • I avtalet anger du vilket objekt (lägenhet) det är som gäller. Du anger också hur många nycklar som ingår och om det finns vind, förråd eller källare.
 • Hyrs lägenheten ut möblerad eller omöblerad? Om den hyrs ut möblerad bör du skriva en lista över inventarierna (möblemanget). Ta gärna kort på allt.
 • Besluta om lägenheten ska hyras ut tills vidare eller under en tidsbestämd period. Detta styrs av vilket tillstånd du fått av hyresvärden.
 • Var noga med att ange vad som ingår i hyran, och bestäm huruvida du eller andrahandshyresgästen ska betala olika räkningar.
 • Bestäm när och hur hyran ska betalas, och om vad som händer om hyresgästen inte sköter sina åtaganden.
 • Uppsägningstiden får inte vara kortare än vad som är tillåtet enligt lagen. I normalfallet innebär det tre månader.
 • Fundera över särskilda bestämmelser. Det vanligaste är Avstående från besittningsskydd, vilket innebär att förstahandshyresgästen inte riskerar att andrahandshyresgästen får besittningsrätt (nyttjanderätt) av lägenheten.
 • Glöm inte att skicka ett exemplar av avtalet till hyresvärden.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn