Hyresavtal - Lägenhet (Bostad) 2017

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta hyresavtal för lägenhet (lägenhetskontrakt).

Ett hyresavtal skall helst vara skriftligt och gäller för obestämd tid vid hyra av bostad. Avtalet kan innehålla villkor angående t.ex. hyrans storlek (vad som ingår t.ex. värme och el), justering av hyran, hyresavtalets längd etc. Hyresvärd och hyresgäst kan komma överens om flera villkor och avtalet går att förändra genom s.k. villkorsändring. Om det avtalas om annat än vad hyreslagen medger gäller det som är till fördel för hyresgästen t.ex. har hyresgästen visst besittningsskydd vid uppsägning från hyresvärdens sida.

För bostäder tillämpas regler om bruksvärdeshyra och hyresnivån justeras vanligtvis genom förhandlingar mellan hyresgästorganisationer och hyresvärdar. Regler om hyra av hus eller del av hus finns i jordabalken (JB). Hyrestvister förs till hyresnämnd i första instans och därifrån till Svea hovrätt.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn