Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Hotbildsanalys 2017

Information om mall

Id: 3229

Typ: Excel-mall

Omfattning: 24 sidor

Pris: 520 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Hotbildsanalys
En dokumentmall för Microsoft Excel
Pris 520 kr
Hotbildsanalys

Hotbildsanalys 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att samla in information som berör företagets samlade riskbild, identifiera de olika hoten, identifiera de risker som dessa hot kan medföra för företagets affärsverksamhet samt sammanställa, bedöma, och väga de insamlade hoten för att kunna upprätta en hotbildsanalys.

Sammanställningen ger dig en översikt av de hot som kan påverka företagets affärsverksamhet inom olika riskområden, sannolikheten att de inträffar samt konsekvensen om händelsen verkligen inträffar. Din värdering av respektive riskområde och identifierad risk inom respektive riskområde resulterar i en riskbedömning. Denna riskbedömning utgör ett underlag till den årliga sammantällningen av en hotbild för ditt företag och verksamhetsområde.

Med hotbild menas summan av samtliga de hot som ett företag kan utsättas för. En hotbildsanalys utgår ifrån företagets verksamhet. Den fungerar som ett underlag inför företagets planering av det strategiska och övergripande informationssäkerhetsarbetet. Syftet med en hotbild är att utgöra en grund till informationssäkerheten. Den utgör också en grund till företagets affärsplanering då den visar identifierade hot och visar på inriktning av åtgärder som kan minimera, minska eller kraftigt reducera dessa hot. En hotbild syftar till att eliminera de risker som de identifiera hoten kan utgöra på företagets resurser och intjäningsmöjligheter.

Mallen har 24 sidor (ID #3229)

Mallen är framtagen i samarbete med Agneta SyrénA.S.K Syrén. Som kund hos DokuMera så får du i inloggat läge även kontaktmöjlighet direkt till experten. Du ringer eller använder vårt expertkontaktformulär för att skicka ett e-postmeddelande där du även kan bifoga ett dokument.

De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista hotbildsanalys 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordKontinuitetsplan övergripande 2017 325 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.