Hantverkarformuläret 14

Format: Acrobat-mall (4 sidor)
Pris: 0 kr

Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har enats om ett avtal för reparationer och ombyggnader mot konsumenter; Hantverkarformuläret 14 med tillhörande Allmänna bestämmelser. Avtalet och de allmänna bestämmelserna ersätter Hantverkarformuläret 09 med tillhörande Allmänna bestämmelser.

Avtalet avser ett område som regleras av tvingande lagstiftning, konsumenttjänstlagen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Allmänna bestämmelser ABS 09
Entreprenadkontrakt ABS 09
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation fast pris
Entreprenadkontrakt byggnad, anläggningar, installation löpande räkning
ROT-klausul