BV 831 Fusion AktiebolagV20150601

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket hjälper dig att anmäla fusion av helägt dotterbolag.

En ansökan om tillstånd att verkställa fusionen ska innehålla en bestyrkt kopia av fusionsplanen samt ett intyg om att bolagets kända borgenärer har underrättats enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen. Under vissa förutsättningar kan ytterligare dokument behövas, vilka kan utläsas närmare av mallen.

Denna mall består av en blankett gällande anmälan om fusion i ett aktiebolag som ska fyllas i och skickas till Bolagsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn