Fullmakt domstols och myndighetsärenden - Snäv Engelsk 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en snäv rättegångsfullmakt på engelska.

En rättegångsfullmakt är en fullmakt för rättegångsombud att föra parts talan i rättegång. En skriftlig rättegångsfullmakt ska innehålla ombudets namn samt vara egenhändigt undertecknad av parten. Parten kan när som helst återkalla fullmakten.

Denna fullmakt ger ombudet en begränsad behörighet att föra talan i ett visst ärende och mot en viss part. Den är därmed inte så vid som en generell rättegångsfullmakt som omfattar även framtida ärenden.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn