Fullmakt att sälja aktier 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt avseende försäljning av aktier.

En fullmakt ger fullmaktshavaren (fullmäktigen) rätten att ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar i fullmaktsgivarens (huvudmannens) namn. Denna fullmakt är begränsad till att gälla försäljning av en del eller samtliga aktier i ett visst bolag. Fullmakten kan emellertid enkelt anpassas efter omständigheterna.

En skriftlig fullmakt ska undertecknas av huvudmannen, men den behöver inte vara bevittnad. En bevittnad fullmakt kan dock ge ett större bevisvärde.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn