Fullföljd av ansökan - förkommet pantbrev 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper ert företag att fullfölja ansökan av förkommet pantbrev.

Efter att innehavaren av pantbrevet gjort sannolikt att pantbrevet har förstörts eller kommit bort, skall rätten utfärda en offentlig stämning, som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. I stämningen ska den som kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan lämna upplysningar uppmanas att anmäla detta till rätten senast en viss angiven dag. Efter kungörelse kan fullföljd av dödandet ske på ansökan av panthavaren.

Mallen som DokuMera har tagit fram låter er enkelt upprätta en handling med vilken ni meddelar tingsrätten att ni vill fullfölja er ansökan om dödande. Mallen är avsedd för privatpersone

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn