BV 832 Frivillig likvidation aktiebolagV20160524

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket (BV) hjälper dig att upprätta en anmälan om frivillig likvidation av aktiebolag.

Vid frivillig likvidation beslutar en bolagsstämma om att aktiebolaget ska upplösas. Likvidationen anmäls sedan till Bolagsverket (BV), som utser en likvidator. Likvidatorn företräder bolaget efter likvidationen, betalar skulder och fördelar ev. överskott. Vid frivillig likvidation utser Bolagsverket oftast den av företaget föreslagna kandidaten till likvidator.

Denna mall består av en blankett gällande anmälan om frivillig likvidation av aktiebolag som ska fyllas i och skickas till Bolagsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn