Mallar och avtal alla företag behöver

Logga in

Produkter
Kundservice
Om oss
DokuMera - Certifierad E-handel
DokuMera - Kreditvärdighet AA
DokuMera AB
Strindbergsgatan 32
115 31 STOCKHOLM

Tfn 08-450 44 80
E-post info@dokumera.se

Franchiseavtal 2017

Information om mall

Id: 4024

Typ: Word-mall

Omfattning: 18 sidor

Pris: 970 kr

Känner du dig osäker på om denna mall är lösningen på ditt problem?

Du behöver inte vara tveksam! Köp mallen nu och om du inte har användning för den så har du alltid möjlighet att inom de närmaste 24 timmarna utnyttja DokuMeras nöjd-kund-garanti:

1) Du kontaktar oss

2) Vi stryker din beställning

3) Du raderar mallen från din hårddisk

Mall för Franchiseavtal
En dokumentmall för Microsoft Word
Pris 970 kr
Franchiseavtal

Franchiseavtal 2017

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett franchiseavtal.

Ett franchiseavtal upprättas när det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av en franchisegivare. Franchisetagaren har samma utformning på sitt företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag.

Ett franchiseavtal innehåller rättigheter och skyldigheter för franchisegivare och franchisetagare och är normalt mycket omfattande. Ofta har franchisegivaren en starkare ekonomisk ställning än franchisetagaren, som också har begränsad handlingsfrihet gällande t.ex. marknadsföring, prissättning och val av leverantörer. Det är också vanligt att franchiseavtalet reglerar i vilken företagsform verksamheten får bedrivas.

Mallen som DokuMera har upprättat är enkel att fylla i och kan även kompletteras med ytterligare information.

Mallen har 18 sidor (ID #4024)

När ska jag använda mallen?

Franchising innebär att ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren. Ni använder det här avtalet när ni ska skriva ett giltigt avtal mellan franchisegivaren och franchisetagaren.

Vad ska jag tänka på?

För att göra saken enkel tar vi McDonalds som exempel. Varje restaurang ägs av olika ägare som får använda det beprövade affärskonceptet i utbyte mot en avgift till McDonalds. Metoden kan användas inom praktiskt taget varje område av vårt näringsliv där försäljning av varor, tjänster eller service återfinns.

Ett franchiseavtal upprättas då det redan finns en färdig organisation och ett färdigt koncept utformat av franchisegivaren. Franchisetagaren har samma utformning på sitt företag, så att kunderna upplever det som ett och samma företag. Franchisetagaren betalar normalt en startavgift och en löpande serviceavgift till franchisegivaren för rätten att använda franchisegivarens namn, men även till exempel att få hjälp med inköp och marknadsföring. I franchiseavtalet beskrivs alla rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

Ofta har franchisegivaren en starkare ekonomisk ställning än franchisetagaren, som också har begränsad handlingsfrihet gällande till exempel marknadsföring, prissättning och val av leverantörer. Det är också vanligt att franchiseavtalet reglerar i vilken företagsform verksamheten får bedrivas. Sedan 2006 är därför en franchisegivare skyldig att i god tid innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren begriplig information om avtalets innehåll (se avtalet för mer information om vilka punkter som måste finnas med enligt lagen).

På nästa uppslag hittar du de viktigaste delarna i ett franchiseavtal, medan vi här går igenom vad ni bör tänka på när ni skriver det.

Avtalets inledande avsnitt

Fyll i vilka parter som ingår avtalet. Även om franchiseavtal av naturliga skäl är relativt lika tecknas alltid individuella avtal. Var noga med en bakgrundsbeskrivning av konceptet. Detta avsnitt har ofta en säljande funktion vid rekrytering av franchisetagare. Franchiseavtal blir gärna långa. Därför skriver ni in ett avsnitt med definitioner som följs konsekvent i avtalstexten.

Vilken rättighet franchiseras?

Här ges franchisetagaren en kombination av rättigheter, som kan vara exklusiva eller inte, oftast inom ett visst marknadsområde.

Vilka är franchisegivarens skyldigheter?

Några av franchisegivarens viktigaste åtaganden är att verksamheten ska bedrivas under gemensam identitet, att kunskap (know-how) ska förmedlas från franchisegivaren till franchisetagaren samt löpande teknisk och/eller kommersiell support.

Enligt reglerna ansvarar franchisegivaren också för kvalitetssäkring, upprättande av IT-system/nätverk, säljsystem, framtagande och utvecklande av sortiment, utbildning och utveckling, övergripande marknadsföring och andra områden där man kan uppnå stordriftsfördelar.

Vilka är franchisetagarens skyldigheter?

Vilka är franchisetagarens skyldigheter? Franchisetagaren ska ofta ha en viss (minsta) organisation, göra alla inköp enligt franchisegivarens anvisningar, hålla sig till det fastställda sortimentet, delta i marknadsaktiviteter, inreda lokaler på ett visst sätt samt medverka i kvalitetssäkringsarbetet.

Kom ihåg att ingen avtalspart kan tilldela den andra parten nya skyldigheter. Därför måste alla förpliktelser finnas med i avtalet.

Vilka är parternas gemensamma förpliktelser?

Normalt sett handlar det om exempelvis lojalitet, sekretess och konkurrens- begränsningar. Ofta sker hänvisningar till bilagor där även fysiska personer åtar sig motsvarande förpliktelser.

Vilken är den gemensamma identiteten?

Eftersom den gemensamma identiteten är en av grundstenarna vid franchising ska ni i avtalet slå fast hur denna ser ut, hur den ska användas och skyddas från intrång, och så vidare. Hur ni ska reglera e-post och webbadresser inom kedjan regleras också ofta här.

Mer information

Mallen är framtagen i samarbete med Gabriel AlbemarkEversheds Advokatbyrå. Som kund hos DokuMera så får du i inloggat läge även kontaktmöjlighet direkt till experten. Du ringer eller använder vårt expertkontaktformulär för att skicka ett e-postmeddelande där du även kan bifoga ett dokument.

De kunder som köpt denna dokumentmall har även köpt...
En dokumentmall för Microsoft WordChecklista franchiseavtal 2017 520 kr
En dokumentmall för Microsoft WordSekretess- och konkurrensklausul för
franchisetagare m.fl. 2017
380 kr
 Denna dokumentmall ingår vid årsabonnemang på...

FöretagspaketetFöretagspaketet - vår storsäljare

Företagspaketet förenklar allt det administrativa och ”krångliga” inom företagandet. Här återfinns nedladdningsbara mallar i Word och Excel för anställningsavtal, offerter, fakturaset, utvecklingssamtal, hyreskontrakt, samarbetsavtal och många, många fler. Företagspaketet ger dig och dina medarbetare tillgång till tusentals mallar, alla framtagna av sakkunniga experter.

Beställ Företagspaketet, från 6 480 kr >>

Titta på innehållet >>


Din kundkorg

Din kundkorg är tom.

De 10 populäraste

Gör en bättre affär med oss - Beställ Företagspaketet!

Beställ Företagspaketet

För personlig service, ring 08-450 44 80.
Allmänna villkor | Användarpolicy | Vårt nyhetsbrev | Om cookies | Copyright © 2017 DokuMera AB.