Förteckning brandskyddsutrustning 2017

Format: Excel-mall (17 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över brandskyddsutrustning på ditt företag, med plats för upp till 300 objekt.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Det innebär en skyldighet att hålla utrustning för livräddning vid brand och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2017
Brandskyddspolicy 2017
Brandskyddsregler 2017
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2017
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2017
Instruktion brandskyddskontroll 2017
Instruktion vid brandlarm 2017
Personalhandbok 2017
Protokoll brandskyddskontroll 2017
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2017
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2017