Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist UKA 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förhandlingsframställan vid uppsägning på grund av arbetsbrist när kollektivavtal saknas.

Innan arbetsgivare beslutar om en viktigare förändring av sin verksamhet måste han eller hon förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han eller hon är bunden av kollektivavtal. Detsamma ska iakttagas innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen.

Om en fråga särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den organisationen.

Mallen hjälper dig att upprätta en förhandlingsframställan när en särskild medlem av arbetstagarorganisationen ska sägas upp.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista för frivillig överenskommelse 2017
Checklista för turordningslista 2017
Checklista företrädesrätt återanställning 2017
Checklista uppsägning pga arbetsbrist 2017
Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist MKA 2017
MBL- protokoll fört vid förhandling 2017
Personalhandbok 2017
Processbeskrivning vid arbetsbrist 2017
Turordningslista vid arbetsbrist 2017
Underrättelse till anställd om avsked 2017