Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse aktier 2017

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över de förhållanden som köparen ska beredas möjlighet att granska vid en företagsgranskning, ofta även kallad due diligence, inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av aktier.

Förteckningen kan med fördel fogas som bilaga till en avsiktsförklaring avseende företagsöverlåtelse. Områden intressanta för köparen avser t.ex. fordringar, varulager, skulder och reserveringar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn



DE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse aktier 2017
Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2017
Checklista företagsförvärv 2017
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2017
Sekretessavtal företagsöverlåtelse aktier 2017
Sekretessförbindelse företagsöverlåtelse 2017
Tidsplan företagsförvärv 2017