Följesedel Engelsk 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att enkelt utforma en överskådlig och begriplig följesedel (eng. Delivery note) på engelska, som följer med varor som levereras från företaget.

En följesedel är ett dokument med vissa uppgifter om varan (t.ex. varuslag och kvantitet) som skrivs ut i samband med expediering av order, eller registrering av faktura och som bifogas vid varuleverans. När varan överlämnas till köparen bör han göra en avstämning mot följesedel samt kontrollera varan avseende utifrån synliga fel. Följesedeln är juridiskt bindande och är en indikation på att leverans av varor eller tjänster. Utan en följesedel kan varor endast levereras om en faktura redan har skapats.

Detta dokument är upprättat i enlighet med svensk rätt och handelsbruk.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn