Firmateckningsinstruktion 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en firmateckningsinstruktion att användas internt.

Vid firmateckning tecknar en fysisk person ett företags firma, d.v.s. undertecknar juridiska handlingar (skuldebrev, avtal, fullmakter m.m.) i företagets namn och med bindande verkan. Man kan ha enskild firmateckning eller kollektiv firmateckning och firmateckningen regleras i aktiebolagslagen resp. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Attestinstruktion 2017
Checklista attestrutiner 2017
Namnteckningsprov med signatur 2017