Kundfaktura ROT 2017

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en kundfaktura gällande ett arbete för vilket ROT-avdrag kan göras.

ROT står för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad och är ett samlingsnamn på åtgärder i syfte att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter. ROT-programmet har tillkommit som ett medel för att stimulera byggbranschen genom att ge skattelättnader för dessa arbeten. Skattelättnaden uppnås genom ett så kallat ROT-avdrag på skatten.

Det är tillåtet att göra avdrag upp till 50 000 kr per person och år. Om hushållet består av två personer, som har rätt att göra avdrag, kan dessa tillsammans göra avdrag upp till 100 000 kr.

Mallen som DokuMera har tagit fram följer de krav som finns för att få göra ROT-avdrag. Med den kan du enkelt upprätta en kundfaktura som ser professionell ut och låter dig fokusera på din kärnverksamhet. I mallen finns en begränsning på maxavdraget 50 000 kr.

Se även DokuMeras övriga utbud av fakturamallar.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Faktura i set om 25 2017
Kreditfaktura 2017
Kundfaktura RUT 2017
ROT-klausul