Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när:

- när styrelsen tycker att det finns anledning
- när en av bolagets revisorer skriftligen begär det
- när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma.MALLAR I DENNA KATEGORI
Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstuttdelning 2017
BV 828 Vinstutdelning på extra bolagsstämmaV20161010
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2017
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2017
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2017
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2017
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2017
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2017
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2017
Fullmakt företräda aktieägare 2017
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2017
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2017
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2017
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2017
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2017
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2017
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2017
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2017
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2017
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2017
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2017
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2017
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2017
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2017
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2017
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2017
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning (Avstämningsbolag) 2017
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning (Ej avstämningsbolag) 2017