Enkelt skuldebrev Engelsk 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev (eng. Promissory note) på engelska.

Ett enkelt skuldebrev riktar sig till viss person eller företag och är ett bevis på att det finns en skuld mellan två personer. Till skillnad från löpande skuldebrev kan inte enkla skuldebrev överlåtas mellan personer.

Mallen för enkelt skuldebrev som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta ett lättbegripligt skuldebrev som inte lämnar några oklarheter. Att skuldebrevet är klart och tydligt formulerat är viktigt för att förebygga eventuella framtida problem relaterade till skuldebrevets innehåll vilket kan påverka återbetalningen av skulden.

Mallen är på engelska men upprättad i enlighet med svensk rätt på området.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn