Enkel borgen av företag (Efterställd regressrätt) 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta enkel borgen av företag med efterställd regressrätt.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först efter att kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala (till skillnad från proprieborgen där borgensmannen i alla lägen är betalningsskyldig som för egen skuld). En nackdel med enkel borgen är att skulden kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter innan kraven riktas mot borgensmannen.

Mallen som DokuMera har tagit fram är en enkel borgen mellan två företag. Att regressrätten är efterställd innebär att borgenärens fordran prioriteras före borgensmannens regressfordran på gäldenären vid händelsen att borgensmannen tvingats betala borgenären i gäldenärens ställe.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn