Enkät stressymtom 2017

Format: Excel-mall (20 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalchef eller annan person med personalansvar, att mäta stressnivån på arbetsplatsen och är ett hjälpmedel för dig och dina medarbetare att bli medvetna om hur deras stressnivå ser ut för tillfället. Som chef får du då ett underlag som hjälper dig vid exempelvis medarbetarsamtal. Totalt kan femton medarbetares svar sammanställas.

Denna enkät används med fördel i samband med att medarbetarna har fått fylla i Enkät om stressfaktorer (id 2667). Stressymtom är kopplat till individens hälsa och stressfaktorer är stressorer eller orsaker till stress i arbetsmiljön.

Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter i frågeformuläret varefter du skriver ut det antal blad som ska användas i undersökningen. Sedan ska varje medarbetare besvara frågeformuläret och lämna in det till sin chef.

Det är viktigt att vara medveten om att frågeformuläret inte ska användas som ett vetenskapligt test utan är tänkt att användas som ett grovt första instrument. Formuläret ger en indikation på huruvida personen ifråga har stressymtom. Vid resultat som signalerar problem med stress och begynnande stressrelaterad ohälsa hänvisas vidare till experter inom området.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga stress 2017
Checklista hantera uppkommen stress 2017
Enkät stressfaktorer 2017
Handlingsplan projekt 2017
Processbeskrivning stresshantering 2017
Stresspolicy 2017