Enkät stressfaktorer 2017

Format: Excel-mall (52 sidor)
Pris: 520 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personalchef eller annan person med personalansvar, att få vägledning i vilka stressfaktorer som behöver åtgärdas på arbetsplatsen.

Denna enkät används med fördel i samband med att medarbetarna har fått fylla i Enkät stressymtom (id 2128). Stressymtom är kopplat till individens hälsa och stressfaktorer är stressorer eller orsaker till stress i arbetsmiljön. Frågeformuläret kan fungera som underlag i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Totalt kan femton medarbetares svar sammanställas.

Dokumentmallen fungerar på så vis att du som chef fyller i grunduppgifter i frågeformuläret varefter du skriver ut det antal blad som ska användas i undersökningen. Sedan ska varje medarbetare besvara frågeformuläret och lämna in det till sin chef.

Det är viktigt att vara medveten om att frågeformuläret inte ska användas som ett vetenskapligt test utan är tänkt att användas som ett grovt första instrument. Formuläret ger vägledning i vilka stressfaktorer som förekommer på din arbetsplats. Frågeformuläret ställer även några frågor om personens privata situation. Det är nämligen omöjligt att separera arbets- och privatliv när det gäller frågor om stress. Vid resultat som signalerar problem med stressfaktorer hänvisas vidare till experter inom området.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn



DE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga stress 2017
Checklista hantera uppkommen stress 2017
Enkät stressymtom 2017
Handlingsplan projekt 2017
Processbeskrivning stresshantering 2017
Stresspolicy 2017