BV 822 Emissionsanmälan nyemission V20160411

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall hjälper dig att upprätta en anmälan till Bolagsverket om nyemission i ett aktiebolag.

Anmälan av beslut om nyemission ska skickas till Bolagsverket och bland annat uppfylla följande

- den ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från beslutet. - den ska innehålla aktiebolagets organisationsnummer. - den ska ange det sammanlagda antalet tecknade och tilldelade aktier och det belopp som aktiekapitalet ska ökas med. - den ska ange det belopp som ska betalas. - den ska vara undertecknad av en styrelseledamot eller VD.

Vid varje tidpunkt finns även möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn