BV 852 Egen avgång ur styrelse V20130916

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från Bolagsverket hjälper dig att upprätta en anmälan om egen avgång från en eller flera funktioner i ett aktiebolag.

En person som önskar avgå (så kallat eget utträde) ur t.ex. styrelsen, som VD eller revisor ska anmäla detta till styrelsen samt till Bolagsverket för registrering. Anmälan ska innehålla aktiebolagets organisationsnummer samt en försäkran att ett meddelande om avgången också har skickats till aktiebolagets styrelse alternativt en handling som visar att avgången är känd i aktiebolaget (t.ex. en bestyrkt kopia av ett bolagsstämmoprotokoll).

Denna mall består av en blankett gällande egen avgång ur styrelse som ska fyllas i och skickas till Bolagsverket.

Vid varje tidpunkt finns möjligheten att återfinna den senaste versionen av mallen via Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn