Delegeringshandling sammankallande krisledning 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som ansvarig för krisorganisationen, att delegera krisskyddsarbetet och ansvaret, till samtliga personer som ingår i företagets krisledning, att meddela och kalla in företagets krisledning om en kris inträffar.

Krisledningen ska inkallas senast inom 1 timme efter att en allvarlig eller en större incident inträffat på ett företag. Exempel på sådan händelse kan vara allvarlig arbetsplatsolycka, brand, dödsfall, större avbrott i produktionen, ett omfattande elavbrott eller misstanke om allvarlig ekonomisk brottslighet m.m. Samtliga av dessa exempel är händelser som kan medföra att kundernas förtroende för företaget minskar eller företagets varumärke skadas.

Denna mall består av en skriftlig överenskommelse som samtliga i krisledningsgruppen ska skriva under. Genom att skriva under intygar personen att denne har tagit del av handlingen och är medveten om vilka åtgärder som ska vidtas när en allvarlig eller större incident inträffar. Varje person som skriver under handlingen ska erhålla ett eget exemplar av handlingen.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Kontaktlista krisorganisation 2017