Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att delegera brandskyddsarbete i företaget genom att utse en medarbetare till ansvarig för brandskyddsarbetet avseende en viss avdelning.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete och detta ska också dokumenteras. En bra lösning är att delegera ut detta brandskyddsarbete till någon i företaget. Ansvaret kan med fördel regleras i ett avtal.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2017
Brandskyddspolicy 2017
Brandskyddsregler 2017
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2017
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2017
Förteckning brandskyddsutrustning 2017
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2017
Instruktion brandskyddskontroll 2017
Instruktion vid brandlarm 2017
Protokoll brandskyddskontroll 2017
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2017
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2017