Delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för delegering av arbetsuppgifter förenade med ansvar.

Bra chefer kan delegera. Vad som dock är viktigt att tänka på är att delegeringen sker klart och tydligt så att båda parter är överens om vad som gäller. Delegeringen tjänar även som bevis om något skulle hända eller någon form av tvist skulle uppstå.

Med denna mall kan ni delegera ansvar från en position till en annan. Den består av en flersidig underrättelse som förklarar ansvarsstrukturen, villkor för delegering och vilka följder en delegering har om den överordnade ingriper trots delegeringen.

Underrättelsen är generellt utformad och kan användas inom de flesta yrken, yrkesområden och arbetsuppgifter. Givetvis kan mallen även anpassas för ert företags eventuella särskilda behov.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn