Dagrapport säljaktiviteter 2017

Format: Excel-mall (33 sidor)
Pris: 625 kr

Denna mall från DokuMera är en dagrapport för säljare att fylla i löpande under dagen eller vid dagens slut. Den är också ett verktyg för säljchefer och används för att lättare kunna coacha varje individuell säljare på rätt sätt.

För att kunna förbättra sig som säljare är det viktigt att veta hur ens arbete fungerar. Vad är det jag gör eller inte gör som leder till mina resultat? Vad krävs för att mina resultat ska förbättras?

Om jag jämför två personer så kan den ena vara duktig på att komma fram till rätt person och en annan väldigt duktig på att få till möten då de väl kommer fram till rätt person. Dessa två personer kan ha lika många kundmöten och samma resultat. Men de har sannolikt mycket att lära varandra. Som chef är det olika områden de behöver utveckla för att utvinna mer försäljning ur samma aktivitetsnivå som de redan har. Den ena bör bli bättre på att komma fram till rätt person och den andre på att få till mötet.

Samtidigt kan man fråga sig om vi som företag ger dem olika förutsättningar. Den som oftare kommer fram till rätt person, har denne ett bättre underlag avseende kundlistor, eller är dennes målgrupp (dvs. den som är ”rätt person” för denne) enklare att få tag på. Alla dessa analyser är möjliga då man tar fram dessa nyckeltal.

När du fyllt i mallen räknar den automatiskt ut vissa nyckeltal som exempelvis Kontaktgrad, Försäljningsgrad och Snittorder. Genom att räkna ut och jämföra nyckeltal kan du utläsa hur väl ett visst moment har utförts. Därigenom är det lättare att finna svaret på vad som behöver förbättras och i vilken utsträckning.

Du kan exempelvis enkelt se att om en person med viss verkningsgrad avseende sin försäljning skulle öka någon del i processen så skulle dennes försäljning öka markant.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn