Dagordning styrelsemöte enkel 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

Dagordning är en förteckning över alla ärenden och frågor som ska tas upp vid ett styrelsesammanträde och brukar upprättas av styrelseordförande och sekreterare tillsammans. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Styrelsen får inte fatta beslut i frågor som inte funnits med i dagordningen. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn