Checklista utvecklingssamtal 2017

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 380 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda dig inför ett utvecklingssamtal med en medarbetare.

Det är viktigt att komma väl förberedd till ett utvecklingssamtal, både som chef och som medarbetare. Syftet med ett utvecklingssamtal (medarbetarsamtal eller planeringssamtal) är att vidmakthålla och utveckla en god arbetsmiljö samt att utveckla medarbetaren och organisationen som helhet.

Både den anställdes och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling och kompetensutveckling som utvecklingssamtalet ska handla om. Genom regelbundna och väl genomförda utvecklingssamtal kan du hjälpa dina medarbetare att utvecklas mot sin fulla potential.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Att ge och ta emot återkoppling 2017
Att sätta mål 2017
Inbjudan utvecklingssamtal 2017
Individuell handlingsplan 2017
Kompetensmatris 2017
Medarbetar- och lönekriterier 2017
Personalhandbok 2017
Samtalsunderlag utvecklingssamtal 2017
Tidsplan utvecklingssamtalsomgång 2017