Checklista utvärdering styrelsearbetet 2017

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 325 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att utvärdera hur styrelsens arbete fungerar i ett visst bolag och vid genomgång av kontrollpunkterna får du troligtvis många idéer kring hur styrelsearbetet skulle kunna förbättras.

Styrelsen bör varje år fastställa en skriftlig arbetsordning som reglerar dess arbete. Styrelsen har en strategiskt styrande roll, samt en kontrollfunktion, informationsfunktion och ansvar för bolagets verkställande ledning. Den operativa verksamheten sköts av företagets VD.

I denna checklista för utvärdering av styrelsearbetet tas punkter som tidsallokering, mötesfrekvens, uppföljning och trendförändringar upp.

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2017
Arbetsordning styrelsens arbete 2017
Checklista introduktion ny styrelseledamot 2017
Checklista styrelsens arbetsordning 2017
Checklista sökning ny styrelseledamot 2017
Instruktion om ekonomisk uppgiftsinsamling 2017
Inventering styrelseledamots nätverk 2017
Profilframtagning styrelsekomplettering 2017
Styrelsemötesschema 2017
VD-instruktion 2017